PRIVACY BELEID

over ons privacy beleid

ViewMotion geeft veel om uw privacy en zorgt voor de benodigde maatregelen om deze goed te beschermen. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.

De privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website, mail en de daarop ontsloten dienstverlening van ViewMotion. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
01-01-2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

ViewMotion verkoopt uw gegevens nooit aan derden. De persoonsgegevens zal uitsluitend worden verstrekt indien nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw of met voldoen aan een wettelijke verplichting.

PERSOONSGEGEVENS VERWERKING

ViewMotion verwerkt de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEGEVENS VERWERKING

ViewMotion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteit op onze website
– Bedrijfsgegevens (welke functie of van in dienst is)
– Bankrekeningnummer (bij betalingen)

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen (factuur en offertes)
– U kunnen bereiken via bellen of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Foto en/of videomateriaal als product en/of dienst

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

ViewMotion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Personalia
Adres
Factuur gegevens
Beeldmateriaal (RAW) onbewerkt
Beeldmateriaal bewerkt

Max 7 jaar
Max 7 jaar
Max 7 jaar
Max 2 maanden  
Onbeperkt

Indien u geen toestemming geeft om foto’s en/of video’s te delen, worden deze maximaal 6 maanden bewaard.  Onbewerkt (RAW) video beeldmateriaal kan langer worden bewaard tegen betaling.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

ViewMotion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@viewmotion.nl.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

ViewMotion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerken van ViewMotion) tussen zit.

ViewMotion maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken, advertenties, en social media. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met deze cookies en vergelijkbare technieken.
Meer informatie kunt u vinden in ons cookie beleid.